Tahiti Infos
Tahiti Infos

TAHITI INFOS, les informations de Tahiti

Facebook
Twitter
RSS
I phone App
Androïd
Newsletter
FENUACOMMUNICATION, Fare Ute, immeuble SAT NUI BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française. Tel:40 43 49 49

Te mau Fa’aotira’a a te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau, mahana toru 30 no Titema 2016  30/12/2016

Tauturu moni no te ha'amaita'ira'a i te ho'a rahi ra « I te atea è i te ta'ato'ara'a, Tava'e, te 'aito no ni'a ia Hiva, »

Na roto i te anira'a a te Fa'aterehau no te Fariira'a ratere, o Jean-Christophe Bouissou, ua horo'a te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau ho'e tauturu moni no te faito 'ahuru ma-pae mirioni toata farane na te taiete «EIFFEL PRODUCTIONS»- no te 'amuira'a atu i roto i te paturu faufa'a monira'a i te ha'amaita'ira'a i te hoho'a ra piihia «I te atea è i te ta'ato'ara'a, Tava'e, te 'aito no ni'a ia Hiva. »

Eiffel Productions o te taiete ia na te ta'ata tu'iro'o rahi ra no te hamanira'a hoho'a teata o Jacques Dorfmann, na'na, te hoho'a ra « Te Tama'i no te Auahi », « Te Nu'u fa'ehau no te mau ata pouri» e aore ra, « Vercingétorix ».

Te 'opua nei o Jacques Dorfmann, e hamani i teie hoho'a «I te atea è i te ta'ato'ara'a, Tava'e, te 'aito no ni'a ia Hiva. », no te fa'aora mai i te 'a'amu rahi fa'ahiahia ra no Tauaea « Tavae » Raioaoa, ta'ata rava'ai tahiti o tei, i te matahiti 2002 ra, haere atu na no te ho'e rava'aira'a, o tei painu atu na i roto i te roara'a 118 rahira'a mahana i roto i te moana Patitifa Apato'a, ma te 'amu noa i te i'a, ma te inu noa i te pape ua e o tei iri atu na, i ni'a i te motu no 'Aitutaki, i roto i te ta'amotu no te mau Motu Raroto'a ma.

Te hoho'a ferurihia e 'opuahia ra, e niuhia ia i ni'a i te 'a' amu o Tavae, tera hina'aro e haere i 'o mai i te iho tino ta'ata, te 'iriti fa'ahoura'a mai i te iho tupuna e ta'ere o ta te mau ta'ata Porinetia ato'a e mau ra e te moana o Hiva.

Na roto i to ratou manuira'a i roto i te ao e te roara'a o to ratou hani noara'a o te mauha'a ia no te fa'atiani i te fariira'a ratere o tei riro ei hahanihia mau, e o te auhia e te pae rahi o te nuna'a (Te mau 'Orurehau no Bounty, Tabu, Vaiana). E ti'a 'oia i 'o mai a i te mau hoho'a tavirihia, te hoho'a «I te atea è i te ta'ato'ara'a, Tava'e, te 'aito no ni'a ia Hiva. », e arata'i ato'a ia 'oia i te feia mata'ita'i, ia 'ite hohonu mai a i te huru orara'a no Porinetia e i ta'na ta'ere.
Te 'afata terera' a faufa'a tohuhia no te tuha'a fa'aineinera'a i taua hoho'a ra, ua tohuhia i ni'a i te faito e 77 596 826 toata farane.


Ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau e piti tau 'opuara'a fa'a'orera'a tute

I roto i ta'na putuputura'a ta'a-è no te 30 no titema 2016, ua fariimana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau ho'e 'opuara'a fa'ahotura'a a te totaiete Fare Rata, no te patura'a i te ho'e fare rahi R+5, e vai i Fa'a'a.

Ua matututohuhia te reira tapura 'ohipa no te ho'e faito ta'ato'a e 2?85 miria toata farane.
Ua rave ato'a 'oia i te fariimanara'a i te 'opuara'a fa'ahotura'a a te totaiete Hiva Queen, no te ho'ora'a mai i te mau materia, te ha'amaita''ira'a i te mau fare e te ha'amaura'a i te mau pu 'apa'apa haruharura'a itouia mahana, fa'ata'ahia no te fa'ahotu i te mau 'ofa'ara'a manu hamani momona hane, o te ha'amauhia i Apataki, Arutua, Hiva Oa, Ua Huka, Fakarava e Tatakoto.

Ua tohu matutuhia te reira tapura 'ohipa no te ho'e faito ta'ato'a e 98,6 mirioni toata farane.

Signaler un abus