Tahiti Infos
Tahiti Infos

TAHITI INFOS, les informations de Tahiti
Facebook
Twitter
RSS
I phone App
Androïd
Newsletter
FENUACOMMUNICATION, Fare Ute, immeuble SAT NUI BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française. Tel:40 43 49 49

Ua fa'areva hia o Ben Benacek i te fenua FaraniToru matahiti hau tei toe ia Ben Benacek i te fa'aea i roto i te ho'e fare tape'ara'a
Toru matahiti hau tei toe ia Ben Benacek i te fa'aea i roto i te ho'e fare tape'ara'a
PAPEETE, i te 6/08/2015 - Ua ani te mau fetii e ia vaiho-hia ia Benacek tane i Tahiti nei, aita ra te reira i fari'i hia e te Tiripuna a te Hau. Ua fa'aoti te ha'ava e ia fa'areva-ru-hia-ihoa teie ta'ata i roto i te ho'e fare tape'ara'a i te fenua Farani. Te tumu : rave rahi mau 'ohipa ti'a 'ore o tana i rave i roto i tana tau tape'ara'a i Nu'utania.

Na te Fa'aterera'a no te fare tape'ara'a no Nu'utania i fa'atae i teie anira'a, no te raura'a o te mau 'ohipa o ta Ben Benacek i rave. Anira'a o tei turu-ato'a-hia e te Fa'aterera'a Hau Nui e tia'au i te parau no te ture, i te 24 no tiurai i ma'iri a'e nei.

Ohipa o tei pato'i hia e te mau feti'i a Ben Benacek. Ua tu'u ato'a ratou i te ho'e anira'a i mua i te Tiripuna a te Hau a mahana toru ra, no te fa'a'ore i teie titaura'a a te Fa'aterera'a Hau Nui no te ture. Ia faae'a ihoa o Ben Benacek i te fenua nei, "aita matou i fa'ari'i i te mau 'ohipa o ta Ben i rave. Tera ra te turu noa nei matou iana, inaha, ua riro matou ei puna no tona ora. E'ita ato'a oia e nehenehe e ora atea i tana mau tamari'i. Aita vau i hina'aro e ia fa'aho'i hia ta'u tamaiti i roto i te ho'e 'afata. Te pe'ape'a nei au e ia rave oia i te tahi mau rave'a no te ha'apohe iana", te reo ia o tona metua vahine i mua i te ha'ava a mahana toru ra.

Noa atu teie 'orerora'a, aita te ha'ava i fa'ari'i e ia vaiho-hia o Ben Benacek i Nu'utania. I te pae no te Fa'aterera'a no Nu'utania, mea ti'a roa e ia fa'areva-ru-hia oia i Pari, inaha, "aita ta matou e vahi nahonaho maita'i no te fa'ari'i i teie mau huru ta'ata. I te fenua Farani, te vai nei te tahi mau pu fa'ata'a hia na te feia e ma'i roro to ratou, ma'i ato'a o tei ro'o hia e Ben Benacek".

RAVE RAHI FA'AHOU MAU TUMU I FA'AREVA HIA E OIA I FARANI

O vai teie ta'ata Ben Benacek ? O oia tei 'eia i te ho'e fare moni i Papara i te matahiti 2000 ra, ma te fa'a'ohipa i te ho'e pupuhi. I teie matahiti, o oia ato'a tei pa'i'uma i ni'a i te ho'e patu e va'u metera te teitei, i te fare tape'ara'a no Nu'utania, 'ape'e hia e oia e toru feia i tape'a-ato'a-hia. Rave rahi mau muto'i farani o tei tono hia i reira, eiaha teie pupu ta'ata a haere i rapae. E ono hora i muri iho, ua pau atu o Ben Benacek i raro, i muri a'e i te tahi mau tau'ara'a parau e te ho'e taote manava, te ra'atira o te feia tia'i fare tape'ara'a e te paoti rahi no Nu'utania.

I muri iho, ua 'afa'i hia e oia i te fare ma'i roro no Jean-Prince. I reira, ua rave ino o Ben Benacek i te ho'e tuati ma'i.

I tona ho'ira'a atu i Nu'utania, ua ho'i fa'ahou oia i ni'a i teie patu e va'u metera i te teitei. I mua i tona huru, aita fa'ahou te Fa'aterera'a no te fare tape'ara'a i Fa'a'a i hina'aro e ia fa'aea mai oia i te fenua nei.

No te paruru a Ben Benacek, te 'imi nei te Fa'aterera'a no Nu'utania i te mau rave'a ato'a no te fa'aatea iana, "aita ratou e hina'aro e amo i ta ratou mau hopoi'a i mua i te mau fifi farerei hia e te feia i tape'a hia".

No reira, i teie mahana, tei te fenua Farani o Ben Benacek no te ho'e maorora'a hau i te toru matahiti. Te vahi papu, e nehenehe ato'a oia e ani e ia fa'aho'i hia e oia i te fenua nei, mea fatata no te farerei i te mau feti'i. E'ita ra e papu, e tu'u anei ihoa oia i teie anira'a.


TE TAHI MAU PARAU HURU RAU :

Te fa'ahapa nei o Vincent Dubois i te puta faufa'a a Nuihau Laurey i te CNCCFP.

A piti hepetoma i teie nei, to te tomite e tia'au i te parau no te mau tapura faufa'a e fa'a'ohipa nei i roto i te mau tau ma'itira'a ha'apoto hia te CNCCFP, fa'ari'ira'a i te ho'e parau fa'ahapara'a papa'i hia e te to'ofa tahito ra Vincent Dubois. I roto i teie parau, te fa'ahapa nei oia i te puta faufa'a a Nuihau Laurey i te tau oia a horo i ni'a i te ti'ara'a to'ofa o tei tupu i te 3 no me i ma'iri a'e nei. I ni'a anei i ta ratou mau tere na roto i te mau ta'amotu, "na vai i 'aufau i teie mau tere ? Ua reva ato'a te Fa'aterera'a o te Hau Fenua na muri ia raua Lana Tetuanui". Te tahi ato'a fa'ahapara'a a Vincent Dubois, i ni'a ia i te tahi 'apo'ora'a rahi o tei tupu na i te fare 'oire no Pape'ete i te 2 no me. Ua 'amui mai 300 feia e te rahira'a o ratou, ei mau ti'a mana ia. "Te vahi i pe'ape'a roa atu i taua 'aru'i ra, ua puhapa teie mau ti'a mana i roto i te ho'e fare i Vaitavatava, fatu hia e te oire no Pape'ete, o Lana Tetuanui ato'a tei 'ape'e ia ratou".
I te pae no te mau ti'a o tei ha'a na i piha'i iho ia Nuihau Laurey, te pe'ape'a nei ratou : "e 'oto rahi ia hi'o ana'e hia te huru o Vincent Dubois. Te fa'areporepo nei oia i tona rima na roto i te pi'ira'a a te ho'e noa ta'ata e 'imi ra i te mau rave'a ato'a eiaha to tatou fenua e ia haere i mua". E ua ha'apapu ato'a teie ti'a, te vai nei ia ratou ra i te mau 'api parau ato'a no te fa'a'ite ei mau parau ha'avare ana'e te reira. Teie ato'a te pitira'a o te horora'a o ta te pupu puatou i tu'u atu no te ha'a faufa'a 'ore i te ma'itira'a to'ofa.

Ta'ahira'a no te pato'i i te tapiho'ora'a i te meri na te ara mai

Te feia fa'a'amu manu meri teie e fa'atupu i te ho'e ta'ahira'a i teie mahana ma'a i muri nei. Te pato'i nei ratou i te fa'aotira'a a te Fa'aterera'a o te Hau Fenua e ia iriti hia te tapiho'ora'a i te meri na te ara mai. E tupu teie ta'ahira'a i mua i te pu ohipara'a a te SDR, mai te hora 8 i te po'ipo'i. Te ani nei ratou e ia 'ahu mai te feia o tei 'amui atu a mahana ma'a, i te tahi mau 'ahu e 'u re'are'a e 'ere'ere i ni'a iho.

E ma'iti hia te peretiteni 'api no te 'amuitahira'a va'a no te fenua nei.

E tupu teie ma'itira'a i teie mahana ma'a i muri nei. Te vahi pupu, e piti ti'a e horo atu i ni'a i teie ti'ara'a, te peretiteni iho Doris Hart e tona mono peretiteni Rodolphe Apuari'i. Na mua roa ra, e ti'a i te mau peretiteni ato'a e arata'i nei i te mau pupu hoe, e ia ma'iti mai i te mau mero e ti'a atu i roto i te tomite fa'atere a te 'amuitahira'a va'a. No teie tuha'a, ua fa'anaho hia na ti'a to'opiti o tei horo atu i ta raua mau tapura. I teie mahana ma'a tatou e papu roa atu ai i ni'a i teie tumu parau.


Rédigé par Corinne Tehetia le Jeudi 6 Août 2015 à 15:56 | Lu 552 fois

Actualité de Tahiti et ses îles | Actualité de France | Actualité du Pacifique | Actualité du Monde | Actualité du Sport | Insolite | Magazine | Assistance