Tahiti Infos
Tahiti Infos

TAHITI INFOS, les informations de Tahiti
Facebook
Twitter
RSS
I phone App
Androïd
Newsletter
FENUACOMMUNICATION, Fare Ute, immeuble SAT NUI BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française. Tel:40 43 49 49

Te huru o te reva : e'ita te mau taiete parurura'a e paruru i ta 'outou mau fare no te ho'e taime potoI te matahiti 2010, ua puai te mata'i e te miti, i te taime a tere mai ai te mata'i roro fa'i "Oli".
I te matahiti 2010, ua puai te mata'i e te miti, i te taime a tere mai ai te mata'i roro fa'i "Oli".
PAPEETE, le 01/10/2015 - Ua ha'apapu mai te ta'atira a te mau taiete parurura'a ha'apoto hia te COSODA, i to ratou ti'ara'a i mua i teie mata'i roro fa'i, tohu hia e te pu mitora'a reva no te fenua nei. Te vahi papu, rave rahi o outou o tei tapapa atu i roto i teie mau taiete no te parurura'a i ta outou mau fare, teie ra, e'ita teie mau taiete e fari'i e ia paruru hia no te ho'e taime poto.

I muri a'e i te fa'a'itera'a hia i te faito e nehenehe o Porinetia e na'e i te ho'e mata'i roro fa'i i teie matahiti. Rave rahi mau utuafare o tei fa'aineinera'a ia ratou, ma te ho'o i te mau taura, te mau fare 'ie aore ra te mau ra'au no te paruru maita'i ra'a i ta outou mau fare i mua i teie mata'i roro fa'i i tohu-hia-na.

No reira, taime tano ato'a ra no te haere e paruru i ta outou mau fare i roto i te mau taiete, e, tera ta ratou tuhaa ohipa. Te vahi fifi ra, te feruri nei te ta'atira'a COSODA, i te tahi mau rave'a no te fari'i i teie mau hoani 'api, ma te 'ore i ha'afaufa'a 'ore i ta ratou mau hoani.

E TORU MAU RAVE'A O TEI FERURI HIA

A mahana toru, ua fari'i hia matou e te peretiteni no te ta'atira'a a te COSODA, o Alain Lebris. Ia au i tona reo, "te vahi pe'ape'a no matou, mea rahi te ta'ata e hina'aro e paruru i ta ratou mau fare, i muri a'e i teie fa'aarara'a a te pu mitora'a reva no Faaa. No reira e toru mau rave'a o ta matou e tuatapapa nei.

1/ A tahi, te hi'ora'a i te faito o te huru no teie mata'i roro fa'i, i reira, e hi'o hia atu ai te tarifa.

2/ A piti, mai te mea ra, e tae mai ihoa teie mata'i roro fa'i. Titau hia i te hi'o maita'i hia, inaha, te vai nei ta matou mau hoani o tei paruru a'e na i ta ratou mau fare, a tau matahiti i teie nei. E, te vai ra teie mau hoani 'api. Tona aura'a, no teie pupu 'api, e ani matou ia ratou e ia 'aufau mai i te tahi tuha'a moni teitei a'e no te ho'e maorora'a ho'e matahiti. Mai te peu, e rave matou i tera fa'aotira'a, e pari hia matou i te tahi mau parau faufa'a 'ore.

3/ Te rave'a hope'a, maoti ra, e hi'o matou te huru o te mau fare. Ua pautuutu maita'i anei te punu fare, e te vai atu ra. Teie ra, e ani hia ia ratou ia tarima mai i te ho'e fa'aaura'a no te ho'e maorora'a ho'e matahiti, eiaha ra, piti aore ra e toru 'ava'e
".


"E'ITA MATOU E FARI'I E IA PARURU HIA I TE MAU FARE NO TE HO'E TAIME POTO"

No teie mau hoani 'api, rave rahi o ratou o tei hina'aro e paruru i ta ratou mau fare no te ho'e taime poto, piti aore ia e toru 'ava'e, "e'ita ra matou e nehenehe e fari'i i te reira. No te ho'e fa'aaura'a parurura'a fare, titau hia ia paruru hia, ho'e matahiti te maoro".

"Ia 'ore matou e ta matou mau hoani e pau. Rave rahi mau fa'aaura'a o ta matou e fa'anaho atu, na te mau hoani e ma'iti mai. Te tahi noa hi'ora'a, mai te peu, ua ma'iti ho'e ta'ata te faito 10 mirioni toata farane mai te peu ia tupu te tahi 'ati i ni'a i tana fare, titau hia e ana, i te aufau i te mau 'ava'e ato'a, 10 000 toata farane".

No reira, mea faufa'a roa e ia paruru hia i ta outou mau fare, eiaha outou e ia fifi mai i muri iho.

Fa'aotira'a a te Apo'ora'a o te Hau Fenua

’Opuara’a no te ho’e ’aua ha’utira’a i roto i te miti i te ’outu no Vénus

Na roto i te hina’aro o Hoarai Ruta tane e ta’na vahine, e ha’amauhia i mua nei i te ’outu no Vénus i Mahina, te ho’e ’opuara’a no te tahi ’aua ha’utira’a i roto i te miti o te piihia « Mo’o ’arearea parc ». Ua ani mai raua ia nehenehe ia raua e fa’a’ohipa e piti tahua no te rahira’a ’amui e 438 m2, mai teie 18 m2 i ni’a i te fenua ei vahi fa’ati’ara’a i te ho’e fare ’ie e e 420m2 i roto i te miti, ei vahi i reira e tu’uhia ai te mau ’opupu pa’amu mata’i ia au i te mau fa’aturera’a no ’Europa, o te tutauhia i roto i te miti ma te fa’a’ohipahia te mau materia iho natura.

E fa’anahora’a teie o te vai nei, na te mau vahi rii ato’a no teie nei ao, e o hanirahihia nei e te naho’a ta’ata huira’atira o te pa’imi noa nei i te mau ha’utira’a fa’a’arearea, e fa’arirohia taua ’aua ra ei vahi fariira’a i te ta’ato’ara’a , ei vahi fa’a’areareara’a e ei vahi auhia no te mau ’utuafare fetii, te mau tamarii, te feia ’api, te mau pupu e te mau ta’atira’a. No te ha’amaramaramara’a, ua roa’a mai taua fa’anahora’a ra ia Ruta tane e o Ruta vahine na roto i to raua tzere i te ara i reira to raua e ta raua mau tamarii ’oa’oara’a na i te ’amui atu i roto i taua huru fa’a’areareara’a ra. Te tino moni no taua fa’ahotura’a ra, tei ni’a ia i te faito e 5 mirioni toata farane.

Teie te mau fa’aturera’a no te fa’aterera’a i taua huru ’aua ra :
- ’iritihia i te huira’atira i te mau hope’a hepetoma e te mau mahana ’ohipa ’ore mai te hora 9 i te po’ipo’i e tae i te hora 5 i te ahiahi, i te mau mahana toru e i te mau mahana pae, mai te hora 12 e tae i te hora 5 i te ahiahi, ia au i te huru o te reva e te mau materia anihia e te mau hoani, i rapae’au mai i te reira mau mahana.
- Te mau tarifa e fa’a’ohipahia : e 900 toata farane ho’e hora, 1.600 toata farane e 2 hora, e 2.900 toata farane ho’e ’afa mahana, e 3.900 toata farane ho’e mahana ta’ato’a, ’afa tarifa no te mau tamarii 6 matahiti i te hiti tahatai o te one.

Te vai ato’a ra i roto i taua ’aua ra, te tahi pa’epa’e ’ou’au’ara’a, e 2 tira pa’i’umara’a e te mau fa’ahe’era’a, e 3 haerera’a no te hi’o i te pa’eta’eta ’eita e marua, i te ho’e ’apa’apa pape to’eto’e e te mau fa’ahe’era’a, e 2 manu ’au’a pe’e, 1 tirarera’a e ho’e ha’utira’a fa’ata’ahuri.

Hau atu i te reira, te vaira te tahi mau fa’anahora’a no te mau tamarii rii na’ina’i (e tae roa atu i te 6 matahiti) i te hiti one tahatai o te fa’ata’ahia mai : ho’e ’ou’au’ara’a na’ina’i, ho’e ha’utira’a fa’ata’ahuri e fa’ahe’era’a. Te fa’aitoito nei te ’Apo’ora’ahau i taua ’opuara’a ra no te ’aua ha’utira’a i roto i te miti, no te mea, ta’a-è noa’tu te parau no te ’amuira’a i roto i te fa’a’ana’anataera’a i te ’outu no Vénus, e nehenehe ato’a e rave rahi mau ti’ara’a ’ohipa e tupu mai : 1 ti’a’au, 1 ho’o titeti e hi’opo’a, e 3 mau hi’opo’a na roto i te miti e 1 rave ’ohipa.
Te huru o te reva : e'ita te mau taiete parurura'a e paruru i ta 'outou mau fare no te ho'e taime poto


Rédigé par Corinne Tehetia le Jeudi 1 Octobre 2015 à 16:37 | Lu 874 fois

Actualité de Tahiti et ses îles | Actualité de France | Actualité du Pacifique | Actualité du Monde | Actualité du Sport | Insolite | Magazine | Assistance | Appels d'offre et communiqués