Tahiti Infos
Tahiti Infos

TAHITI INFOS, les informations de Tahiti
Facebook
Twitter
RSS
I phone App
Androïd
Newsletter
FENUACOMMUNICATION, Fare Ute, immeuble SAT NUI BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française. Tel:40 43 49 49

Ma'itira'a tavana i Papara : E toru vahine e, e toru tane e horo atuE ma'iti te huira'atira i na mero e 33 no te 'apo'ora'a 'oire, i muri iho e ma'iti atu teie mau mero i te tavana 'api no Papara. Ua ha'afaufa'a 'ore hia teie ma'itira'a i te 27 no tiurai i ma'iri a'e nei, e te Tiripuna a te Hau.
E ma'iti te huira'atira i na mero e 33 no te 'apo'ora'a 'oire, i muri iho e ma'iti atu teie mau mero i te tavana 'api no Papara. Ua ha'afaufa'a 'ore hia teie ma'itira'a i te 27 no tiurai i ma'iri a'e nei, e te Tiripuna a te Hau.
PAPARA, le 15/10/2015 - E tupu te ma'itira'a i teie tapati 18 no atopa i muri nei. E 'iriti hia te mau piha ma'itira'a mai te hora 8 i te po'ipo'i tae atu i te hora 6 i te ahiahi. E ono mau tino e horo ra no teie hatuara'a matamua. Te vahi papu ra, rave rahi mau tapura ohipa e ti'a i te rave i roto i teie 'oire.

Hau i te 30 tirometera e fa'ata'a ra ia Papara e ia Pape'ete, 'oire ruperupe mau a teie, mai te he'euri o tana mau fa'a, tana mau 'anavai, mau pae tahatai. I teie mahana, hau i te 11 000 rahira'a ta'ata e noho ra i Papara.

Teie ra, rave rahi mau fa'anahora'a e ti'a i te rave 'oi'oi no te maita'i o te huira'atira, mai te parau anei no tana tapura faufa'a, 228 mirioni toata farane e 'ere hia nei e te 'oire. E piti taime to te piha numerara'a a te Hau, te CTC i fa'aara i teie fifi. Te tumu, mea rahi roa te mau ha'amau'ara'a, e 'aita ho'i i rahi tei o mai. No reira, mai te matahiti 2012 ra, ua fa'anaho hia mai e te CTC i te tahi tapura faufa'a ta'a'e no te fa'aiti i ta ratou mau ha'amau'ara'a tae atu i te hope'ara'a o te matahiti 2018.


EAHA TE MAU 'OPUARA'A TIA'I HIA RA ?

I te pae o te ha'api'ira'a : E piti mau fare ha'api'ira'a e ti'a i te fa'a'api hia. I Apatea, ua tapiri hia ta ratou fare ha'api'ira'a i te 'ava'e no atete 2013 ra. I teie mahana, te tia'i hia nei te fare ha'api'ira'a 'api, teie ra, te vai nei te tahi mau fifi i ni'a i te patura'a i, noa atu te vai nei te tauturu moni a te Hau Nui. Ua taere hia te vavahi ra'a i te fare ha'api'ira'a tahito no te tahi ia mau vi'ivi'i o tei 'ite hia i reira, oia ho'i, teie ra'au ta'ero, te amiante. E'ita ato'a e papu e matara anei teie fare ha'api'ira'a 'api no Apatea, hau te ha'amatara'a ha'api'ira'a 2017-2018.

I Tiama'o, e'ita ato'a e papu : e fa'a'api anei ra aore ia e patu-fa'ahou-hia i te ho'e fare ha'api'ira'a 'api ? Te vahi fifi, o te parau ia no teie fenua fatu hia e te tahi 'opu feti'i. Ia au i te mau parau i hiti na, te 'opua nei te fa'aterera'a o te Hau Fenua i te ho'o i teie tuha'a fenua.

Te parau no te pape, parau mau te 'opere nei te 'oire i te pape ma no te huira'atira, te vahi e titau i te 'apo'ora'a 'oire 'api, maoti ra, te fa'a'pira'a i te mau 'auri pape, te tamaura'a i te mau uati pape ato'a ho'i. Te mea papu, ua ha'amata hia teie tuha'a.

Te vahi pe'ape'a roa atu i Papara, o te parau ia no te mori i ni'a i te poromu. Pae matahiti i teie nei, to te huira'atira fa'a'itera'a i tona mana'o 'ino'ino i ni'a i teie tumu parau. No reira, titau hia i te 'apo'ora'a 'oire e tu'u 50 mirioni toata farane i roto i teie tapura 'ohipa, ua ani ato'a hia i te tauturu a te Hau Fenua. I te 'ava'e no 'atete i topa a'e nei, 2,7 mirioni toata farane i horo'a hia i te 'oire no te 'aufau i te mau titorotorora'a no te fa'a'api i te mau mori. Tona aura'a, e'ita teie fifi e matara 'oi'oi.

TE MA'ITIRA'A

E piti hatuara'a o tei tapura hia no teie ma'itira'a tavana 'oire no Papara. Mai te peu, e roa'a i te ho'e tapura i te 'afara'a o te mau reo o te feia ma'iti, o oia ato'a ia tei mana atu. Ia 'ore, e fa'atupu hia te pitira'a o te hatuara'a, tarena hia i te Tapati 25 no atopa i muri iho. I reira, e horo fa'ahou te mau pupu i roa'a i te 10 % o te mau reo i ha'amana atu.


Rédigé par Corinne Tehetia le Jeudi 15 Octobre 2015 à 15:34 | Lu 240 fois


Dans la même rubrique :
< >

Actualité de Tahiti et ses îles | Actualité de France | Actualité du Pacifique | Actualité du Monde | Actualité du Sport | Insolite | Magazine | Assistance | Appels d'offre et communiqués