Tahiti Infos

Te mau ture 'āpī i ni'a i te mātete a te hau, a pia i tā 'outou mau poro'i i roto ia Tahiti Infos


'Ua taui te ture nō te mātete a te hau, mai te mahana mātāmua nō tenuare 2018. Ture tei fa'ata'a hia nō te mau te poro'i a te Hau Fenua, te mau 'oire e te mau pū 'ohipara'a a te hau. Te fā i hia'ai hia i roto i teie ture, o te parau ia nō te fa'a'āpīra'a i te mau arata'ira'a nō te pia i tā 'outou mau poro'i.

Poro'i fa'atīaniani tanotano noa

Mai teie atu mahana, e nehenehe 'outou e pia i tā 'outou mau poro'i fa'atīaniani i roto i te mau ve'a ato'a, mai te peu e ho'o mai 'outou i te tahi mau tauiha'a i roto i te ārea e 3 haere atu i te 15 mirioni farāne pātifita. 'Eita e fa'ahepo-fa'ahou-hia ia 'outou i te pia atu i roto i te hō'ē ve'a i ha'amana hia.

Poro'i fa'atīaniani fa'ahepo hia

E ti'a i te ta'ata ho'o i te fa'atū'ati i tāna poro'i ia au i te huru o te mātete. Nō reira, mai te peu e hau te fāito moni i te 15 mirioni farāne pātifita, e ti'a i teie ta'ata i te pia i tāna poro'i i roto i te ve'a a te hau aore ra i te hō'ē ve'a i ha'amana hia. Mai te peu te vai fa'ahou rā tāna i te tahi atu poro'i, e nehenehe 'oia e pia i te reira, i roto i te mau ve'a pāpa'i nō te fenua nei.

Eie mai te mau fa'aaura'a a Tahiti Infos

E piti ve'a tā Tahiti Infos i fa'anaho mai nā 'outou

1- Tāna ve'a pāpa'i tāmoni 'ore, 15 000 mau ve'a i nene'i hia

* Ve'a tei fa'aara i te mau 'ohipa e tupu ra i te fenua nei è te feiā i tai'o i teie ve'a : te mau ti'a mana, te mau fatu taiete…

* 15 000 ve'a i nene'i hia è teie ana'e te ve'a i nene'i rahi hia i te fenua nei

* Ve'a tei fāna'o-ato'a-hia i ni'a i te tahua natirara è i te mau mahana ato'a, e fa'anaho hia i te hō'ē rata tāireuira a Tahiti Infos (18 000 ta'ata i tātau hia), te vai ato'a rā teie fa'anahora'a Tahiti Kiosque (CSP+)

* Te tahi mau 'api parau ta'a'ē tei fa'ata'a hia nō te mau poro'i.

* Te tahi mau tārifa au-noa (ia au i te mau tārifa i fa'ahepo hia e te Hau Fenua)

2- Te tahua natirara a Tahiti Infos www.tahiti-infos.com

* Rave rahi ta'ata i Pōrīnetia nei tei haere i ni'a i teie tahua natirara

* Ua fa'ata'a hia te tahi vahi nō te mau poro'i

* E fa'atae hia te tahi mau poro'i fa'atīaniani, ia 'ite te ta'ata i teie fa'anahora'a fa'ata'a hia nō te mau poro'i i ni'a i te tahua natirara a Tahiti Infos


Teie te mau rāve'a o tā Tahiti Infos e nehenehe e fa'afāna'o atu ia 'outou, 'oia ho'i, tāna ve'a tāmoni-'ore e tāna tahua natirara.

A hāpono mai i tā 'outou mau anira'a nūmerara'a i ni'a ia [email protected]

Nō te tahi mau ha'amāramaramara'a hau roa atu, a niuniu i te 40 43 49 49.


Rédigé par () le Mercredi 3 Janvier 2018 à 11:56 | Lu 3819 fois