Tahiti Infos
Tahiti Infos

20 : e taime anei, e matahiti anei, eaha te manao ?
Ia au te upoo parau i manaohia e e arata’i ra i teie nei papa’iraa, e toru hi’oraa ta’u e hinaaro nei i te tatara atu, ia au i te ohipa i orahia mai e o ta’u ia e hinaaro nei e vauvau atu.

Te manao matamua, ua faahiti ana’e tatou i te parau no te numera 20, o te hoê numera tei faatupu i te moemoearaa i te taime a vai tamarii noa ei tatou, e rave rau ta tatou mau hi’oraa no teie nei numera, faatupuhia e te mau hohoa tamarii e rave rau e tae noatu i te mau ohipa e auahaati nei ia tatou faaiteraa te te nuuraa o te tau, moemoea atu ei tatou i te tahi oraraa maitai e te fana’o no muri mai. Ua riro te tai’o 20 matahiti, o te hoê ia taime tumu i roto i to tatou nei oraraa, te parau ia no te raveraa to oe ti’amaraa e te tomoraa i roto i te tahi ti’araa taata faahiahia roa inaha, te rave ra oe i to oe iho e’a, ta oe mau faa’otiraa no te mau opuaraa ta oe e manao ra e mea maitai ae, aore atura i haapao faahou hia te mau a’oraa e te mau haapiiraa maitai a to metua no to oe ananhiraa. Tiaturi atura e, to’u mau hinaaro, ta’u mau hia’airaa rahi, ua hou atu i te maitai e aita e ohipa maitai ae i ta’u mau opuaraa. Ia au i te Oraraa Totiare, ua tae oe i te taime e rave ei oe i to oe ti’amaraa, aita ta te taata e parau faahou ia’u, na’u iho e patu i to’u ananahiraa, haamoe roa atu ei i te mau faatusiaraa ta to metua i rave mai no oe, ia nehenehe oe ia tapae i te tahi faito e te hi’oraa maitai. E taime atoa te reira e haamoe roahia ei to tatou nei feruriraa, to tatou nei hiroa, aita te mau a’oraa e te mau areiraa a to metua e faufaa faahouhia, e rave au ia au i ta to aau e hinaaro ra. Te na’o  i tera parau : « O vau rahi e, ta’u i hinaaro o ta’u ia e faatupu ! » Aita e ohipa e nehenehe e tapea ia’u maoti ra, te fifi ia o ta’u e farerei atu, eita vau e ma’iti te mau fifi e tupu mai ia au te opuaraa ta tatou i faa’oti, na oe iho i imi i te ohipa o ta oe i faarii ia au i ta oe opuaraa. 

Te piti o te manao, o te tereraa ia o te tau, o na rahiraa matahiti tei ratere hia mai e tatou, te mea maitai anei, te mea fifi anei, rave rahi ohipa i orahia mai e tatou, na hea ra tatou i haamanaoraa i te reira, maoti ra i teie nei anotau hope’a nei, te mau rave’a roro uira mai te pataraa i te mau hohoa no te reira, aore ra i te faaharuharuraa i te reira e no te mau taata e au nei i te reira, te papa’iraa ia i te mau ohipa e orahia ra i te mahana tataitahi. « Te nuu nei te tau, e aita tona e oti’a, mea ti’a ia apeehia te reira ia ore tatou ia vai poiri noa ». Ua riro te reira ei manaonaora na tatou i te mea ê, i ora na tatou i te reira, e ere ra mai teie anotau. Ia hi’ohia i na 20 matahiti i raterehia mai, e rave rahi ohipa tei taui roa, taui te huru oraraa, te huru o te taata, te huru ohipa, te huru na te tau te reira i arata’i, e ere i te numera rahi roa, te mau ohipa ra i tupu na, ua rau te reira. Te mau taime maitai i tupu na, e oaoaraa ia na tatou ia haamanao atu mai roto mai te mau hohoa, te mau hohoa teata e te mau parau aore ra te mau ve’a i papa’ihia mai, turu’iraa na tatou i roto i te mau taime mauiui, hepohepe e fifi no to tatou oraraa, e riro te reira i te horoa mai i te ti’aturiraa papu no te hoê ananhiraa maitai ae i te ohipa ta tatou e ora nei. Riro atoa te reira ei hi’oraa na ta tatou fetii tamarii o tei hinaaro nei e rave i to ratou nei ti’amaraa, te apôraa ia i te mau hi’oraa maitai no to ratou ananahi. Are’a ra i te mau tafifiraa ta tatou i ora mai, ua riro ia ei mau haapiiraa no te mau ohipa e orahia atu, faa’ohiparaa i te mau rave’a i orahia mai no te iritiraa i te mau tafifraa e faaruruhia atu i roto i to tatou oraraa. Ia au i te reira hi’oraa, ua riro te mau matahiti i orahia mai e haapa’ariraa ia tatou no ananahi.

Te toru no te manao, eiaha no te mea te ora nei tatou i teie nei ma’i Tovi -19 tei u’ana roa i to tatou atoa fenua e haaparuparu ia tatou, ua ere vetahi i ta ratou ohipa, te faa’itihia ra te mau rave ohipa i roto i te tahi mau taiete a te Hau e tae noatu i tei ere na te Hau, teie ra e tiaturi tatou te vai nei te manuia ra no muri mai, tiaturi puai tatou te vai nei te reira faanahoraa no ananahi ma te faaohipa tamau o to Faaroo e a Haapao ma te tiaturi e Manuia ihoa tatou ananahi. Inaha, e ere teie ana’e te mau tafifiraa ta tatou i ora nei, te vai nei te ohipa e haatafifi noa nei ia tatou mai te tau au’iu’i mai â, te tahi mau ma’i rahi, te mau vero natura e te vai atura, aita ra te oraraa e mau ra, te pee noara oia i te tereraa o te tau. Faaitoito ana’e no te tahi Ao maitai ae ma te tiaturi e te faa’ohiparaa i teie nei manao :  « E maitai ae teie mahana i inanahi ra e, e maitai atu â ananahi i teie nei mahana ! ».

E teie noa ia te tahi mau manao o ta’u i hinaaro i te horoa atu no tatou ia au i te tupu parau 20.

Te taata papa’i 
Tapea Taaroa